Телефон

087 866 4703

Имейл

office@neoterm.eu

admin

Природен газ /Метан/

Изготвяне на работни проекти за сградни и битови газови инсталации на природен газ. Изграждане на сградни и битови газови инсталации с медни, стоманени и полиетиленови тръби. Доставка и монтаж на котли и бойлери за природен газ.

Природен газ /Метан/ Read More »

Пропан – бутан

Изготвяне на работен проект за газова инсталация на пропан-бутан. Доставка и монтаж на подземни или надземни резервоари за пропан бутан. Изграждане на газопроводни инсталации. Доставка и монтаж на котли за пропан-бутан. Узаконяване на газовата инсталация и резервоара.

Пропан – бутан Read More »

Обработка на вода

Проектиране и изграждане на съоръжения за обработка на вода за бита. Доставка и монтаж на помпи, автоматика, омекотителни инсталации, филтри, инсталации за обратна осмоза и озонатори, обработка на вода.

Обработка на вода Read More »

Отопление

Проектиране и изграждане на отоплителни инсталации за битови сгради. Ремонт и преустройство на съществуващи отоплителни инсталации. Доставка и монтаж на, конвективни /радиатори/, лъчисти /подово, стенно или таванно/ и принудително конвективни /вентилаторен конвектор/, отоплителни инсталации. Доставка и монтаж на котли на твърдо гориво, пелети, електрически, газ и нафта.

Отопление Read More »

Слънчеви инсталации за производства на БГВ

Проектиране на слънчеви инсталации за производство на битова гореща вода /БГВ/. Доставка и монтаж на плоски селективни, вакуумно тръбни и термосифонни колектори, бойлери за БГВ с една и две серпентини. Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за еднофамилни къщи.

Слънчеви инсталации за производства на БГВ Read More »

Биогаз

Изготвяне на работен проект. Доставка и монтаж на газопроводна арматура и фасонни части. Доставка и монтаж на когенератори на биогаз. Доставка и монтаж на системи за тригенерация. Доставка и монтаж на котли утилизатори на димни газове. Доставка и монтаж на ORC системи. Доставка и монтаж на топлообменници за оползотворяване на топлинната енергия. Доставка и монтаж

Биогаз Read More »