Телефон

087 866 4703

Имейл

office@neoterm.eu

Фирма „НЕОТЕРМ” ООД

Фирма „НЕОТЕРМ” ООД е основана през 2004г. с предмет на дейност:

Фирмата осъществява дейността си на територията на страната и в чужбина.

Фирмата притежава:

УДОСТОВЕРЕНИЕ № БС085 от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧEСКИ НАДЗОР
За поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност:

УДОСТОВЕРЕНИЕ от КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Удостоверение № I-TV019586

I гр. – строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
Строежи от III до V категория.

Удостоверение № III-TV006651

III гр. – строежи от енергийната инфраструктура;
Строежи от III до V категория.

Удостоверение № IV-TV009349

IV гр. – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда.
Строежи от III до V категория.

Свържи се с нас

Опишете проблема или задайте въпроса си и ни го изпратете. Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-скоро.