Галерия

Нашите

Завършени обекти

Лидъл

Отопление и вентилация на промишлени халета

ХЕС

Сирона АД

Завода за розово масло

Изграждане на котелно помещение, газификация и част ОВК на Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури в УПИ V-157, кв.25, по плана на с.Ръжена, Община Казанлък