Телефон

087 866 4703

Имейл

office@neoterm.eu

admin

Компресирана газ /CNG/

Изготвяне на работни проекти за газови стопанства за съхранение на компресиран газ, газопроводи, газови инсталации, котелни и горивни уредби на компресиран газ. Доставка на оборудване и изграждане на газови стопанства за компресиран газ. Изработка и монтаж на регулиращи и измерващи съоръжения с дистанционна комуникация. Доставка и монтаж на газопроводна арматура и фасонни части. Изграждане на […]

Компресирана газ /CNG/ Read More »

Природен газ /Метан/

Изготвяне на работни проекти за газопроводи, газови инсталации, котелни, когенератори и горивни уредби на природен газ. Доставка и монтаж на газопроводна арматура и фасонни части. Изработка и монтаж на регулиращи и измерващи съоръжения. Доставка и монтаж на когенератори на природен газ. Доставка и монтаж на котли за природен газ. Изграждане на нови котелни и преоборудване

Природен газ /Метан/ Read More »

Пропан-бутан

Изготвяне на работни проекти за подземни и надземни стопанства за съхранение на пропан-бутан, газопроводи, газови инсталации, котелни и горивни уредби на пропан-бутан. Доставка на резервоари и изграждане на подземни и надземни газови стопанства. Изработка и монтаж на регулиращи и измерващи съоръжения. Доставка и монтаж на газопроводна арматура и фасонни части. Изграждане на нови котелни и

Пропан-бутан Read More »

Обработка на вода

Проектиране и изграждане на съоръжения за обработка на вода. Доставка и монтаж на помпи, автоматика, омекотителни инсталации, филтри, инсталации за обратна осмоза, озонатори, деаератори и UV лампи за обработка на вода.

Обработка на вода Read More »

Слънчеви инсталации за производство на БГВ

Проектиране на слънчеви инсталации за производство на гореща вода. Доставка и монтаж на плоски селективни колектори и високо обемни бойлери /ВОБ/ за производство на гореща вода.

Слънчеви инсталации за производство на БГВ Read More »

Тръбопроводи

Проектиране на технически тръбопроводи и съоръжения. Доставка и монтаж на арматура, фитинги и тръби за технически тръбопроводи от черна стомана, неръждаема стомана, полиетилен /PEHD/, полипропилен /PPR/, поливинилхлорид /PVC/, мед, двустранно и едностранно поцинковани тръби. Доставка и монтаж на измервателни и регулиращи съоръжения за технически тръбопроводи.

Тръбопроводи Read More »

Отопление

Проектиране и изграждане на отоплителни инсталации за промишлени халета и административни сгради. Ремонт и преустройство на съществуващи отоплителни инсталации. Доставка и монтаж на конвективни, лъчисти, инфрачервени и топловъздушни отоплителни тела. Доставка и монтаж на котли на твърдо гориво, пелети, газ и нафта.

Отопление Read More »

Абонаментно обслужване и сервиз

Поддръжка, ремонт и обслужване на тръбопроводи, газопроводи, газови инсталации, съдове под налягане, котли, горелки, регулиращи и измервателни съоръжения и автоматика. Проверка и регулиране на предпазни устройства.„НЕОТЕРМ“ ООД е вписана в регистъра по чл. 36, ал.1 ЗТИП за осъществяване на тези дейности.

Абонаментно обслужване и сервиз Read More »