1. Мандра- "Рилци" гр. Добрич- доставка на оборудване и монтаж на парна инсталация за отопление "Акурат милк" АД- гр. София
2. Мандра- "Рилци" гр. Добрич- изграждане на хидрофорна инсталация "Акурат милк" АД- гр. София
3. Изграждане на пропан бутаново стопанство и газификация на съществуваща котелна централа Мандра "Рилци" гр. Добрич "Акурат милк" АД- гр. София
4. Монтаж на пречиствателна станция за отпадни води - рафинерия за олио "Алтън" "Унибел" - гр. Ямбол
5. Рафинерия за олио- гр. Елефсина, Гърция - демонтаж и доставка на оборудване "Унибел" - гр. Ямбол
6. Рафинерия за олио "Алтън"- Монтаж на скрубер, инжекторна инсталация и охладителна инсталация. "Унибел" - гр. Ямбол
7. ХЕС АД- направа на станция за кислород и за метан "ХЕС" АД- гр. Ямбол
8. "ОРЕХИТЕ" гр. Добрич- изграждане на хидрофорна уредба "Фермата" АД- гр. Пловдив
9. "Репродуктор по Свиневъдство"- АД- гр. Ямбол- изграждане на отоплителна инсталация с инфрачервени нагреватели на корпуси : 106 и 109 "Репродуктор по Свиневъдство"- АД- гр. Ямбол
10. Газоснабдяване с бутилкова инсталация за компресиран природен газ, отопление с водогрейни котли за обект- "Преустройство на боулинг зала в спортна зала за борба"- гр. Димитровград Община- гр. Димитровград
11. Газификация на асфалтова база - Асеновград Пътища Пловдив АД - гр. Пловдив
12. Газификация на "Фермата" АД- гр. Пловдив Фермата АД- гр. Пловдив
13. Газификация на месопреработвателно предприятие "Орехите"- гр. Добрич- I етап "ДИЛ ТУР" ЕООД- гр. Пловдив
14. Газификация на обществена пералня на компресиран природен газ- с. Мина Черно Море ВЕ ЕС ДЕ ЕООД- гр. Несебър
15. Газификация на Цех Термичен- "ХЕС" АД- Ямбол "ХЕС" АД- гр. Ямбол
16. Газификация на "Репродуктор по Свиневъдство"- АД- гр. Ямбол "Репродуктор по Свиневъдство"- АД- гр. Ямбол
17. Газификация на завод за асемблиране на ел. елементи "Шнайдер"- гр. Пловдив "Шнайдер"- гр. Пловдив
18. Газификация на месопреработвателно предприятие "Орехите"- гр. Добрич - II-ри етап "ДИЛ ТУР" ЕООД- гр. Пловдив
19. Газификация на ЦДГ "Слънце"- гр. Димитровград, обл. Хасково "ОБЩИНА" ДИМИТРОВГРАД- гр. Димитровград
20. Газификация на ОДЗ "Пролет"- гр. Димитровград, обл. Хасково "ОБЩИНА" ДИМИТРОВГРАД- гр. Димитровград
21. Газификация на Сектор "Бутални пръти"- "ХЕС" АД- Ямбол "ХЕС" АД- гр. Ямбол
22. Газификация на Сектор "Машинна обработка на детайли"- "ХЕС" АД- Ямбол "ХЕС" АД- гр. Ямбол
23. Газификация на Цех за преработка на какао- "ПИК КО" АД- гр. Ямбол ПИК КО" АД -София
24. Газификация с компресиран природен газ на завод за колбаси "САЧИ" , кв. Прослав- гр. Пловдив "ДИЛ ТУР" ЕООД- гр. Пловдив
25. Газификация на дом за хора с увреждания "ОБЩИНА"- гр. Асеновград
26. Газификация и отопление с инфрачервени излъчватели на Спортна зала- гр. Асеновград "ОБЩИНА"- гр. Асеновград
27. Газификация на ЦДГ "Щастливо детство"- гр. Горна Оряховица "ОБЩИНА"- гр. Горна Оряховица
28. Газификация на ЦДГ "ПЛАМЪЧЕ"- гр. Горна Оряховица "ОБЩИНА"- гр. Горна Оряховица
29. Газификация на завод "Язаки" гр. Ямбол Язаки - България
30. БГВ "УНИБЕЛ" АД- гр. Ямбол "УНИБЕЛ" АД- гр. Пловдив
31. Разпределителен газопровод PE- HD от АГРС до "Керамична къща" - гр. Стралджа "Керамична къща" ЕООД- гр. Стралджа
32. Газификация на ПТГ "В. Левски"- гр. Горна Оряховица "Енемона" АД
33. Изграждане на соларна система за топла вода х-л "Регата"- гр. Поморие "Регатата" ЕООД- гр. Поморие
34. Изграждане на разпределителен газопровод от АГРС до УНИБЕЛ- гр. Ямбол "УНИБЕЛ" АД
35. Изграждане на вътрешен подземен газопровод PE-HD, "УНИБЕЛ" АД- гр. Ямбол "УНИБЕЛ" АД
36. Изграждане на разпределителен газопровод от АГРС до з-д "Миролио"- гр. Ямбол "Миролио"
37. Изграждане на подземни тръбопроводи- "УНИБЕЛ" АД- гр. Ямбол "УНИБЕЛ" АД
38. Отоплителна и климатична инсталация на административна сграда - "УНИБЕЛ" АД- гр. Ямбол "УНИБЕЛ" АД
39. Газификация на циментов завод "ТИТАН" - Златна Панега "ТИТАН" АД
40. Климатична инсталация на хотел "Менабрия"- гр. Несебър "УНИБЕЛ" АД
41. Изграждане на соларна система за БГВ - гр. Поморие "Трафикрент" ЕООД
42. Газификация на керамична фабрика - Бутово
43. Газификация на хлебозавод - Лясковец
44. Газификация и отопление с инфрачервени излъчватели на производствени халета "ХЕС" - Ямбол "ХЕС" АД- гр. Ямбол
45. Газификация на база - Ст. Загора EVN - Пловдив
46. Изграждане на розоварна - с.Ръжина с.Ръжина

Приключени проекти