Фирма Yukseltur произвежда парни котли скоч тип, триходови, високо и ниско налягане съответстващи на ЕN 12953.

Котлите са разработени за работа на течно, твърдо (въглища, стърготини, слънчогледови шлюпки и др.) и газообразно гориво. Производителността в зависимост от типа на използваното гориво варира в диапазона 80-95 %. Димогарната тръба в зависимост от проекта може да бъде гладка или гофрирана за по добър топлообмен. Изделията притежават СЕ сертификат.

Приключени проекти