Целта на инсталацията е да подаде на котела омекотена вода променяйки йоните на бикарбонатите и по този начин да предотврати отлагания в котела и тръбите.

Омекотена вода се използва в почети всички водни системи и оборудвания, предотвратявайки отлагания и предавайки на водата приятен, мек вкус.

Благодарение на системата за промяна на йоните нашите омекотители работят по най – икономичния и лесен начин.

В зависимост от производителността ние произвеждаме единични или двойни омекотители.

Приключени проекти