Фирма YUKSETUR предлага изработката на котелни за производство на пара до ключ.

Ние предлагаме парен котел, фитинги за котела, захранващи (питателни) помпи, горелки (газови, нафтови, мазутни и комбинирани), горивни резервоари, съоръжения за подготовка на водата, кондензни резервоари, система за подготовка на горивото (за мазута или твърдото гориво), автоматично управление на системата и мониторинг, а също и всички необходими устройства влизащи в комплектацията на системата. Всички прибори и автоматични елементи за управление са предназначени за взаимосвързана работа и безопасна работа при производството на пара.

Всички наши изделия са с СЕ сертификат.Всички наши изделия са с СЕ сертификат.

Приключени проекти