Ние произвеждаме и предлагаме на европейския пазар хоризонтални автоклави характеризиращи се с по - малка консумация на топлоенергия 40 % и на вода 30 % в сравнение с вертикалните.

Горният котел служи за първоначално загряване на водата, а в последствие след приключване на стерилизацията в долния автоклав, водата се изпомпва в него и се съхранява поддържайки температурата.

Вратата на автоклава е изработена от неръждаема стомана. Предвидена е блокировка, непозволяваща отварянето на вратата преди налягането в автоклава да достигне атмосферното.

Приключени проекти